bridge over water in a park

Mediation

Conflicten zijn vaak een bron van spanning en iedereen is gebaat bij een goede oplossing. Bij mediation zoekt u samen met uw mediator naar oplossingen voor alle betrokkenen.

U start met het maken van afspraken over de gang van zaken. De mediator begeleidt het gesprek en helpt u om uw belangen en gevoelens te verwoorden en naar elkaar te luisteren. Vaak is er veel meer mogelijk dan u denkt. Zo gaat het de één bijvoorbeeld om een gevoel van rechtvaardigheid terwijl een ander dringend geld nodig heeft.

Bent u bereid om naar elkaar te luisteren? Dan ontstaat er ruimte om te zoeken naar oplossingen. De mediator helpt u hierbij. U beslist zelf wat voor u de beste oplossing is. Zo zet u een streep onder uw conflict.

Bent u verwezen door de rechtbank?

De rechter vraagt na afloop van de mediation om een vaststellingsovereenkomst. Die afspraken worden meestal door de rechter overgenomen.

 

MfN-Registermediator-Apeldoorn-Nelly-Takken-Mediator-Apeldoorn

Voor meer informatie over mediation kunt u terecht op de website van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Nelly Takken is als mediator Apeldoorn ingeschreven in het MfN-Registermediator.

Mediator-Apeldoorn-raad-voor-rechtsbijstand-Mediator-Apeldoorn

Ook bij mediation is rechtsbijstand mogelijk. Denkt u dat u hiervoor in aanmerking komt? NT Mediation kan  rechtsbijstand voor u aanvragen.

 

Mediator-Apeldoorn-Familie-Mediator-Apeldoorn-mfam

NT Mediation Apeldoorn is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Familiemediators

Mediator-Apeldoorn-Nederlandse-Mediator-Vereniging-echtscheiding-Apeldoornen bij de Nederlandse Mediatorsvereniging NMv

 

Mediator-Apeldoorn-Online-Mediator-Apeldoorn-vom-echtscheiding-ApeldoornIn overleg kan mediation ook online gehouden worden. NT Mediation Apeldoorn is aangesloten bij de Vereniging Online Mediators.

Mediator-Apeldoorn-ADR-full-certified-mediator-Apeldoorn-echtscheiding-ApeldoornNT Mediation Apeldoorn is tevens aangesloten bij het internationaal ADR-register. Dit is een register voor mediators en andere professionals die naast mediation ook andere vormen van conflictbemiddeling toepassen.

 

__________________________________________________

Deel deze pagina